מכרז פומבי דו שלבי מס' 6/13 הפעלת בית קפה בבניין המעונות

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת מכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת מכרז בערבית - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-שלישי, 11 יוני 2013 14:45