יחידות מנהליות

הדפסה

לשכת נשיא

יצירת קשר:

טלפון: 03-9066153

דואל: pres@ariel.ac.il

לשכת המנכ"ל

יצירת קשר:

טלפון: 03-9066152

פקס: 03-9368891

דואל: mrina@ariel.ac.il

אגף הכספים

אגף טכני ובינוי

יצירת קשר:

טלפון: 03-9066155

פקס: 03-9364892

לשכת היועצת המשפטית

יצירת קשר:

טלפון: 03-9076574

מזכירות אקדמית

יצירת קשר:

טלפון: 03-9066203

פקס: 03-9066374

 

מנהל טכנולוגיות והנדסה

יצירת קשר:

טלפון: 03-90666336

שיווק ופרסום

מנהל תקשורת

המחלקה לפיתוח עסקי ופיננסיים

לשכת רקטור

יצירת קשר:

טלפון: 03-9066281

דואל: rector@ariel.ac.il

אגף משאבי אנוש

הרשות למחקר ופיתוח

יצירת קשר:

טלפון: 03-9066670

דואל: Research_Authority@ariel.ac.il

מדור ארגון ושיטות

יצירת קשר:

טלפון: 03-9066228

דואל: roim@ariel.ac.il

מחלקת פרויקטים

יצירת קשר:

טלפון: 03-7407200

פקס: 03-7448162

דואל: martaga@ariel.ac.il

ועדות משמעת סטודנטים

יצירת קשר:

טלפון: 03-9371466

דואל: mishmaat@ariel.ac.il

מחשבים

מנהל מערכות מנהלה

פיתוח משאבים

יצירת קשר:

טלפון: 03-9066222

פקס: 03-9371465

דואל: eldadha@ariel.ac.il

מרכז שירות לסטודנט (דקנט)

 

עדכון אחרון ב-רביעי, 24 ינואר 2018 09:13