תכנית מעגלים מתרחבים הינה תוכנית המתבססת על שיתוף פעולה בין האקדמיה לשטח  לשם קידום נושא "קהילה נגישה".

"קהילה נגישה" הינה תכנית ארצית שמטרתה השגת שוויון הזדמנויות לאנשים עם נכויות, באמצעות הגברת הנגישות, הסרת מכשולים סביבתיים וחברתיים ושילובם בקהילה הרחבה.

האגף לשירותים חברתיים בעיריית אריאל יחד עם ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטה חברו יחד לשם מימוש מטרות אלה.

בתוכנית משתתפים במהלך  סמסטר ב'  הסטודנטים של ביה"ס לעבודה סוציאלית הלומדים בשנה א' (כ-70 סטודנטים) המלווים בהנחיה קבוצתית של סטודנטים מהמסלול הקהילתי הלומדים בשנה ג' (16 סטודנטים). ההתנסות מלווה בקורס אקדמי. במהלך ההתנסות, מבצעים הסטודנטים משימות קהילתיות שנבחרו על ידי ועדת היגוי עירונית בה משתתפים כל אגפי העירייה ונציגים של אוכלוסייה בעלת מוגבלויות.  במהלך סמסטר א' מתבצעות ההכנות לכניסת הסטודנטים בסמסטר ב', הכנות אלו מרוכזות על ידי סטודנטית משנה ג' הלומדת במסלול קהילה וזאת כחלק מההכשרה המקצועית שלה בשדה.

בשנה שעברה תוצאות הפעילות עלתה על ציפיות כל השותפים, עובדה שסללה את הדרך להמשך שיתוף הפעולה ולהידוק נוסף ביחסים בין הקהילה באריאל לבין האוניברסיטה.

השנה, כמו בשנה שעברה זכה ביה"ס לעבודה סוציאלית לחיבוק ואירוח חם מצד העיריה והאגף לשירותים חברתיים, והסטודנטים התארחו ביום חשיפה לפרויקט שהתקיים באשכול הפיס.

ביום חשיפת הפרויקט כיבד בנוכחותו ובברכתו, מנכ"ל העיריה - מר מוטי אמיר, שציין את חשיבות התוכנית לטובת כלל הקהילה. הפעילים של פורום קהילה נגישה עמדו על חשיבות הפעילות המשותפת ואחת הפעילות אף חלקה עם הנוכחים חוויה מרגשת בה התנסתה בעקבות פעילות ההסברה בבתי ספר יסודיים בה היתה שותפה, יחד עם הסטודנטים של עבודה סוציאלית בשנה שעברה. בנוסף, צפו הסטודנטים בסרט נוקב ומרגש בנושא היחסים במשפחה ובקהילה כאשר אחד מבני המשפחה הינו אדם עם פיגור שכלי, וכן שמעו הרצאה על תכניה של תוכנית קהילה נגישה וצפו בהצגה שהועלתה על ידי אנשים עם פיגור שכלי.

אז מהן המשימות שיש השנה לסטודנטים במסגרת הפרויקט? הסברה בבתי ספר יסודיים בשיתוף עם בני נוער מחטיבות ביניים ונציגים מפורום קהילה נגישה; פעילות בגן ילדים שפתי ובגן ילדים עם PDD יחד עם בני נוער מחטיבות הביניים; פעילות עם פרלמנט הנוער ועם מועדון "מעגלים" ( מועדון לאנשים עם פיגור שכלי); קידום וביצוע של יום עיון בנושא זכויות תעסוקתיות לאנשים עם מוגבלויות בשיתוף עם נציגים של פורום קהילה נגישה; קיום ימי הסברה בקרב מחלקות בעירייה בנושא נגישות השירות לאנשים עם מוגבלויות בשיתוף עם נציגים של קהילה נגישה; קידום מודעות לתוכנית בכל העיר באמצעות פעילות תקשורתית בשיתוף נציגים של פורום קהילה נגישה.

 

צוות ביה"ס לעבודה סוציאלית מקווה שגם השנה שיתוף הפעולה ימשיך ויתהדק לטובת הקהילה ולטובת הסטודנטים שזוכים להשתתף בהתנסות חברתית משמעותית וחווים את הקשר בין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשך

עדכון אחרון (שני, 04 פברואר 2013 11:07)