במרכז האוניברסיטאי פועל מערך בטיחות, אשר בראשו עומד הממונה על הבטיחות אוריאל מצוינים. מערך הבטיחות נועד בעיקרו לפקח על נושא הבטיחות, לבצע בדיקות תקופתיות לציוד נדרש, לבנות תוכנית הדרכת בטיחות שנתית, ולבצע סקר סיכונים.

עם גדילתו של המוסד ושדרוגו האקדמי, הוחלט להרחיב את מערך הבטיחות הפנימי, ולצמצם את השימוש ביועצים חיצוניים. גם הבנייה המוגברת דורשת פיקוח בטיחות צמוד על עבודת הקבלנים, וזאת גם בכפיפות לתקן הבטיחות 18001ISO  שהמרכז האוניברסיטאי הוסמך בו לאחרונה.

בשנה האחרונה הוכשרו כ- 20 נאמני בטיחות מן המחלקות השונות, במסגרת השתלמות תלת יומית שבוצעה בקמפוס על-ידי המוסד לבטיחות וגיהות. בחודשים אלו גם מוכשרים שניים מעובדי המרכז האוניברסיטאי כממוני בטיחות נוספים. ביחידות השונות ניתן למצוא נהלי בטיחות בשגרה ובחירום.

יש לו פרספקטיבה

מצוינים עובד במוסד משנת 1991, ויש לו פרספקטיבה על התפתחותו: "כשהגעתי לכאן היו בסך הכל שתיים או שלוש מעבדות. היום יש לנו מעל ל- 30 מעבדות הוראה ומחקר, וכן סדנאות. מחמם את הלב לראות כיצד גדלנו והתרחבנו, וכמוסד חוקר צעיר הצטיידנו בציוד חדיש ומשוכלל. כל עובד, סטודנט או מבקר במרכז האוניברסיטאי מהווה "זוג עיניים" נוספות היכולות להתריע על מפגעים וסיכונים, ובסופו של דבר להגן על כל באי המוסד מפני מפגע אפשרי. שיתוף הפעולה של כולנו ימזער עד למינימום את מספר התאונות והנפגעים".

ניתן לדווח על מפגעים ותאונות במערכת הפניות.

 

בתמונה: סטודנטים עובדים במעבדות המוסד על פי כללי הבטיחות בשיער אסוף ובהרכבת משקפי מגן.

betihut-5
המשך  

עדכון אחרון (שלישי, 25 אוקטובר 2016 10:32)