קהילה נגישה

פרויקט קהילה נגישה הוא מיזם חברתי משותף לבית הספר לעבודה סוציאלית ולעיריית אריאל- האגף לשירותים חברתיים. תוכנית "קהילה נגישה" הינה תוכנית ארצית המופעלת על ידי חברת המתנס"ים, משרדי ממשלה והשלטון המקומי.  מטרת התוכנית הינה להרחיב את ההיקף, האיכות ורמת ההשתתפות של תושבים עם נכויות בפעילות פנאי, תרבות וחברה. התכנית שואפת ליישם את עקרון השילוב והנורמליזציה על ידי שילובם של ילדים ובוגרים עם נכויות במרקם החיים הקהילתי, בהתבסס על עקרונות של העצמה, פיתוח מנהיגות, שיתוף ועזרה עצמית.

המיזם המשותף מיועד להפיק שישה פרויקטים חברתיים שיתבצעו בו זמנית במשך הסמסטר הקרוב. מטרת העל של הפרויקטים הינה לקדם את המודעות בקרב האוכלוסייה הכללית לנושא הנגישות בקהילה עבור כלל האוכלוסיות בעלות נכויות. הפרויקטים יעסקו בהסברה בבתי ספר יסודיים. הפעילות תתבסס על שיתוף פעולה בין הסטודנטים לעבודה סוציאלית, תלמידי חטיבת הביניים באריאל ונציגים של אוכלוסיות בעלות נכויות באריאל.

פעילות משותפת נוספת לסטודנטים לעבודה סוציאלית ולנציגים של אוכלוסיות בעלות נכויות היא בהקמת ועדת תרבות שתקדם את השתלבות אוכלוסייה זו בפעילויות תרבות בעיר ותיזום גם פעילויות יחודיות. כמו כן, הסטודנטים יחד עם נציגים של אוכלוסיות בעלות נכויות מיפו יום בחיי אדם עם נכויות שישמש כמסמך עבודה עבור הפורום של קהילה נגישה הפועל בעיר.

בפרויקט  הייחודי לוקחים חלק  76 סטודנטים של שנה א' ו-12 סטודנטים של שנה ג' מביה"ס לעבודה סוציאלית במרכז.

.

 

 

__-_

המשך

עדכון אחרון (רביעי, 13 אפריל 2011 11:57)