בימים אלו הולך ומוקם בקמפוס "בניין השער", הנמצא בקמפוס התחתון, בין בניין בלינט (51) ובניין הוברט (53). הבניין החדש יהיה ניצב לשני הבניינים הקיימים.

על פי התכנית הרב-שנתית של המוסד, המבנה ייתן מענה לתוספת הנדרשת של כיתות בגדלים שונים, בהתייחס לגידולו העתידי. כך גם תתאפשר הסבת חלק מן הכיתות הקיימות למעבדות ולצרכים נוספים. חללי ההוראה השונים יהוו תוספת מהותית למגוון סוגי הכיתות המודרניות בקמפוס.

מועד משוער לסיום הבנייה הוא ראשית סמסטר ב' תשע"א, פברואר 2011. הבניין נבנה מהקצאת הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) בסך שבעה מיליון ₪, ומכספים שוטפים של המרכז האוניברסיטאי.

gate18.3-03_F
המשך

עדכון אחרון (רביעי, 17 מרץ 2010 12:08)