במהלך חודש אוגוסט הצטרפו יחידות מנהלתיות נוספות במרכז האוניברסיטאי למעגל היחידות שהוסמכו לתקן האיכות. במהלך החודש נסקרו שש יחידות: אגף הכספים, אגף השיווק, דקנט הסטודנטים, מערכות מנהלה, האגף הטכני והנהלת המרכז האוניברסיטאי. הסיקור בוצע על-ידי המכון לבקרת האיכות IQC, ולווה על-ידי נציגת ההנהלה לאיכות לימור כץ והיועצים החיצוניים.לאחר סיום העברת הפעילויות המתקנות ואישורם על-ידי המכון לבקרת האיכות, יוסמך לתקן האיכות כל החלק המנהלי במרכז האוניברסיטאי.

בשיתוף עם נציגי המרכז האוניברסיטאי, חברת "לניאדו תקשורת", המלווה את המרכז האוניברסיטאי בתהליך הבניית מערך התקשורת הפנים-ארגונית, הכינה תכנית שמטרתה להטמיע את תהליכי האיכות בקרב עובדי המרכז האוניברסיטאי ומנהליו. כחלק מתכנית זו, כבר בימים אלו מתרחשת פעילות הטמעת האיכות באמצעות המערכת לתקשורת פנים-ארגונית (SNAP), הפותחת שומר מסך במסך העובדים.


5

בצילום: (משמאל לימין) המשנה למנכ"ל ירון חריטן מעניק לראש יחידת המחשבים יוסי כץ ונאמן האיכות יוסי פרץ את תעודת ההסמכה

 

המשך

עדכון אחרון (ראשון, 05 ספטמבר 2010 09:25)