ייחודי באקדמיה הישראלית:
יחידת המזכירות האקדמית של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון הוסמכה ל-ISO

המוסד נמצא בתהליך הסמכת ISO לכלל יחידותיו

לראשונה בישראל, הוסמכה יחידת מזכירות אקדמית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל לתקן ISO 9001:2000. ההסמכה ניתנה למזכירות האקדמית של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, הנמצא בתהליך של קבלת הסמכה לתקני איכות, סביבה ובטיחות (ISO - 9001, 14001, 18001) לכלל יחידותיו. ככל הידוע, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון הוא הגוף האקדמי הישראלי היחיד הנמצא בתהליך כה מקיף להסמכה לתקנים אלו.

יחידת המזכירות האקדמית היא היחידה שבה מתקיימת לבת פעילות המוסד, הקולט ללימודים סטודנטים ללימודי תואר ראשון ושני ב- 26 מחלקות שונות, זאת לצד פעילות מחקרית ענפה. היחידה הוסמכה לתקן ISO 9001:2000, לאחר תהליך הטמעה של מערכת ניהול איכות. בעבר כבר הוסמכה לתקן זה יחידת הפרויקטים החינוכיים. בשלב הבא תוטמע המערכת גם ביחידות משאבי אנוש, דקנט הסטודנטים, מכינה, והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה (הנדסאים). בשלב הסופי יוטמעו התקנים בכלל 13 יחידות השירות ו- 26 המחלקות האקדמיות.

תהליך ההסמכה וההתעדה מבוצע על-ידי IQC – המכון לבקרה ואיכות, הגוף הפרטי הגדול בישראל בתחום ההתעדות.

עדכון אחרון (ראשון, 06 ספטמבר 2009 17:20)