Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם פלד-שפירא הילה
מחלקה המחלקה ללימודי המזרח התיכון
החוג למדעי המדינה
דואר אלקטרוני
דרגה אקדמית מורה בכיר
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/israel/

השכלה


Ph.D.
בר-אילן - שפה וספרות ערבית - רמת-גן - ישראל

צור קשר

טלפונים/מיקומים

טלפון
פלאפון
טלפון במשרד
בניין
מיקום
שעות
55
קומה 2 חדר 5
ימים א, ד 1230 - 1330 בתיאום מראש


הערה: שעות קבלה: ימים א, ד 1230 - 1300 בתיאום מראש.


צור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס