Ariel University Logo

מידע כללי


שם אבן-זהר אהובה
מחלקה בית הספר לעבודה סוציאלית
דואר אלקטרוני
דרגה אקדמית מרצה בכיר
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/socialwork-ba/
קורות חיים קורות חיים

תחומי העניין המחקריים

עוסקת בזקנה, יחסים בין דוריים במשפחה, ועוני ומצוקה.

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס