Ariel University Logo

מידע כללי


שם גולדשטיין יוסי
מחלקה המחלקה למורשת ישראל
דואר אלקטרוני
דרגה אקדמית פרופ' מן המניין
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/js/

תחומי העניין המחקריים

- תולדות הציונות, תולדות יהודי מזרח אירופה, הציונות במזרח אירופה, ראשיתה של מדינת ישראל, היסטוריה של מדינת ישראל, 1948-1977, ביוגרפיה כמחקר היסטורי.

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס