Ariel University Logo

מידע כללי


שם פרופ' אורציון ברתנא
מחלקה המחלקה למורשת ישראל
דואר אלקטרוני
כתובת אתר אישי https://www.ariel.ac.il/wp/js/

תחומי העניין המחקריים

מתמחה בשלושה תחומי-מחקר עיקריים: 1. תולדות הספרות העברית החדשה מסוף המאה ה-18 ועד ראשית המאה ה-21. חקר סוגיות היסטוריות-חברתיות, אידאיות ופסיכולוגיות. 2. חקר משווה של יחסי גומלין בין ספרות ובין פילוסופיה. רומנטיקה, אידיאליזם, אקזיסטנציאליזם, סטרוקטוראליזם, וזרמים אחרים בהם תורמות הספרות והפילוסופיה זו לזו, הדדית. 3. חקר ספרות המדע-הבדיוני (Sience Fiction) מראשית המאה ה-20 ועד ראשית המאה ה- 21. דרכי ההופעה של רעיונות מדעיים בספרות, היבטים ספרותיים, חברתיים ופילוסופיים של ספרות המדע-הבדיוני.

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס