Ariel University Logo

מידע כללי


שם שפירא אמנון
מחלקה המחלקה למורשת ישראל
דרגה אקדמית פרופ' חבר מומחה
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/js/

תחומי העניין המחקריים

? יסודות קדומים של ערכים הומניסטיים במקרא; הסטוריה והיסטוריוגרפיה של ספרי נביאים ראשונים; ספרות מקראית; הפואטיקה של הסיפור במקרא; תיאולוגיה מקראית; פרשנות ימי הביניים ופרשנות מדרשית.

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס