Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם כהן לוק קרן
מחלקה חוג לקרימינולוגיה
דואר אלקטרוני
דרגה אקדמית מרצה
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/criminology/
קורות חיים קורות חיים

השכלה


Ph.D.
2008 בר-אילן - קרימינולוגיה - רמת-גן - ישראל
M.A.
2003 בר-אילן - קרימינולוגיה - רמת-גן - ישראל
B.A.
2001 בר-אילן - קרימינולוגיה - רמת-גן - ישראל

תחומי העניין המחקריים

השפעות פסיכולוגיות של טרור ופחד מטרור, מאפיינים של טרוריסטים, התמודדות עם מצבי לחץ ואירועים טראומתיים, פחד מפשיעה, פרופילאות פלילית

צור קשר

טלפונים/מיקומים

טלפון
פלאפון
טלפון במשרד
בניין
מיקום
שעות
ימי ב' 15:00-16:00צור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס