Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם ד"ר אינה לוי
מחלקה חוג לקרימינולוגיה
דואר אלקטרוני
כתובת אתר אישי https://www.researchgate.net/profile/Inna_Levy
קורות חיים קורות חיים
ORCID : https://orcid.org/0000-0003-1818-3346

השכלה


Ph.D.
2007 אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה לקרימינולוגיה - רמת גן - ישראל
תואר שני
2003 אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה לקרימינולוגיה, מגמה לקרימינולוגיה חברתית-שיקומית - רמת גן - ישראל
תואר ראשון
2000 אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה לקרימינולוגיה והמחלקה למדעי מדינה - רמת גן - ישראל

תחומי העניין המחקריים

קורבנות, עמדות כלפי הונאות בתחום המזון, פרופילאות, והגירה

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס