Ariel University Logo

מידע כללי


שם רימון הלנה
מחלקה המחלקה למורשת ישראל
דרגה אקדמית מרצה בכיר
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/js/

תחומי העניין המחקריים

- תולדות ספרות העברית, פואטיקה היסטורית של הספרות העברית, פואטיקה טיפולוגית-השוואתית של תולדות הספרות העברית (בעיקר ז'אנרים), המתודולוגיה של המחקר הספרותי.

צור קשר

טלפונים/מיקומים

טלפון
פלאפון
טלפון במשרד
02-5860082
0547649819
03-9066369
בניין
מיקום
שעות
55ארכיטקטורה
המרכז האוניברסיטאי אריאל הקמפוס התחתון
16.00-17.00 על פי קביעה מראשצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס