Ariel University Logo

מידע כללי


שם סיידלר מאיר
מחלקה המחלקה למורשת ישראל
דואר אלקטרוני
דרגה אקדמית מרצה בכיר
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/js/
קורות חיים קורות חיים

תחומי העניין המחקריים

- מתמחה בפילוסופיה יהודית מודרנית בכלל ובחקר התמודדות המחשבה היהודית האורתודוקסית עם אתגר המודרנה בפרט. בשל תרומתה המכרעת למחשבה היהודית עומדת במוקד מחקריו היהדות האורתודוקסית שבגרמניה במאה ה-19 ובתחילה המאה ה-20. יחד עם זאת, גם הרקע להגות היהודית המודרנית (דהיינו הפילוסופיה היהודית בימי הביניים וכן הפילוסופיה המודרנית הכללית) וכן הוגים יהודים אורתודוקסיים נוספים שמחוץ לגרמניה שייכים לתחומי התעניינותו המחקרית.

צור קשר

טלפונים/מיקומים

טלפון
פלאפון
טלפון במשרד
03-5323046
050-9767213
בניין
מיקום
שעותצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס