Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם ניבש גבריאל
מחלקה המחלקה למדעי המחשב
דואר אלקטרוני
דרגה אקדמית מרצה בכיר
כתובת אתר אישי http://www.gabrielnivasch.org/
קורות חיים קורות חיים

השכלה


Ph.D.
2009 אוניברסיטת תל אביב - בית ספר למדעי המחשב ע"ש בלבטניק - - ישראל
M.Sc.
2004 מכון וייצמן למדע - מדעי המחשב ומתמטיקה שימושית - - ישראל
B.A.
2000 ישיבה אוניברסיטה - מדעי המחשב - - ארצות הברית

תחומי העניין המחקריים

גיאומטריה בדידה, גיאומטריה חישובית.

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס