Ariel University Logo

מידע כללי


שם זיכלינסקי אסתר
מחלקה בית הספר לעבודה סוציאלית
דואר אלקטרוני
דרגה אקדמית מרצה בכיר מומחה
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/socialwork-ba/
קורות חיים קורות חיים

תחומי העניין המחקריים

עבודה קהילתית

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס