Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם ד"ר אסנת לבנדה
מחלקה בית הספר לעבודה סוציאלית
דואר אלקטרוני
כתובת אתר אישי https://www.ariel.ac.il/wp/socialwork/
קורות חיים קורות חיים
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-9678-6532

השכלה


Ph.D.
2009 האוניברסיטה העברית בירושלים - בית ספר לעבודה סוציאלית - ירושלים - ישראל
M.A.
2000 האוניברסיטה העברית בירושלים - פסיכולוגיה - ירושלים - ישראל
B.A.
1996 אוניברסיטת חיפה - פסיכולוגיה - חיפה - ישראל

תחומי העניין המחקריים

הורות והגורמים המשפיעים עליה, לחץ פסיכולוגי, מסוגלות עצמית, מעורבות ציבורית, מסוגלות קהילתית, שיטות מחקר מתקדמות.

צור קשר

טלפונים/מיקומים

טלפון
פלאפון
טלפון במשרד
בניין
מיקום
שעות קבלה
51
51.1.17
בתאום מראשצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס