Ariel University Logo

מידע כללי


שם כהן ארז
מחלקה המחלקה ללימודי המזרח התיכון
החוג למדעי המדינה
דואר אלקטרוני
דרגה אקדמית מרצה בכיר
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/israel/

תחומי העניין המחקריים

כלכלה פוליטית מדיניות ציבורית

צור קשר



צור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס