Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם פיטוסי דניאל
מחלקה המחלקה למדעי ההתנהגות
דרגה אקדמית מרצה בכיר
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/behavior/
קורות חיים קורות חיים

השכלה


Ph.D.
אוניברסיטת תל אביב - המחלקה לפסיכולוגיה - תל אביב - ישראל

תחומי העניין המחקריים

אני מתעניין בתהליכי קשב, תפיסה, עיבוד פרצופים, וקוגניציה מתמטית.

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס