Ariel University Logo

מידע כללי


שם גונן מירה
מחלקה המחלקה למדעי המחשב
דואר אלקטרוני
דרגה אקדמית מרצה

תחומי העניין המחקריים

אלגוריתמי קירוב, קידוד ברשתות, אלגוריתמים תת-לינאריים,אלגוריתמים ברשתות

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס