Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם חזון נועם
מחלקה המחלקה למדעי המחשב
דואר אלקטרוני
דרגה אקדמית מרצה בכיר
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/sites/noamh/

השכלה


Ph.D.
2010 אוניברסיטת בר אילן - מדעי המחשב - רמת גן - ישראל
M.Sc.
2005 אוניברסיטת בר אילן - מדעי המחשב - רמת גן - ישראל
B.Sc.
2004 אוניברסיטת בר אילן - מדעי המחשב - רמת גן - ישראל

תחומי העניין המחקריים

בינה מלאכותית, מערכות מרובות סוכנים, בחירה חברתית חישובית, תורת החיפוש, חיפוש פיזי הסתברותי, כיסוי שטחים ע"י קבוצות רובוטים

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס