Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם קגן יבגני
מחלקה המחלקה להנדסת תעשיה וניהול
דואר אלקטרוני
דרגה אקדמית מרצה בכיר
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/iem

השכלה


ד"ר
2010 אוניברסיטת תל אביב - הנדסת תעשיה - תל אביב - ישראל
ד"ר
2004 אוניברסיטה להנדסת רדיו - הנדסת רדיו - טגנרוג - רוסיה
תואר שני
1991 אוניברסיטה להנדסת רדיו - הנדסת מחשבים - טגנרוג - רוסיה

תחומי העניין המחקריים

מערכות מרובות רובוטים ניידים, אלגוריתמים הסתברותיים, מערכות דינמיות

צור קשר

טלפונים/מיקומים

טלפון
פלאפון
טלפון במשרד
בניין
מיקום
שעות
8
2.17
13-17צור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס