Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם פרופ' בועז בן משה
מחלקה המחלקה למדעי המחשב
דואר אלקטרוני
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/cs/pf/bmboaz/
קורות חיים קורות חיים

השכלה


PhD.
2004 בן גוריון - מדעי המחשב - באר שבע - ישראל
M.Sc.
2000 בן גוריון - מדעי המחשב - באר שבע - ישראל
B.Sc.
1998 בן גוריון - מדעי המחשב - באר שבע - ישראל

תחומי העניין המחקריים

תקציר מחקר תחום ההתעניינות העיקרי שלי הוא גיאומטריה חישובית, ובפרט אופטימיזציה של בעיות בעלות אופי גיאומטרי, אני עוסק הן באספקטים התיאורטיים של התחום (לרבות סיבוכיות, הוכחת קושי, הוכחת חסמים תחתונים מידול מבני נתונים ואלגוריתמים ועוד) והן באספקטים הפרקטיים שכוללים אפליקציות שונות בתחומים מגוונים לרבות: גרפיקה ממוחשבת, מערכות גיאוגרפיות, ייצוג מפות, מערכות מיקום-GPS, תיכונן ועריכת מעגלים מודפסים, ביולוגיה חישובית רובוטיקה ועוד. בפרט אני מתעניין בתחמי המחקר הבאים: * בעיות מיקום ושמירה שונות ? כגון בעיות שעוסקות במיקום מינימום שומרים כך שיכוסו את כל השטח. * בעיות פריסה וכיסוי של רשתות אלחוטיות גדולות על פני שטחים נרחבים. * דחיסה של משטחים: בעזרת שיטות קומבינטוריות, ושיטות המבוססות על המרה למישור התדר ושימוש בהתמרות. * חישוב נתיבים קצרים ע"ג משטחים תלת ממידיים עבור רובוט אוטונומי. המחקר הנוכחי שלי עוסק גם בתחומים שחורגים מהמסגרת הרגילה של גיאומטריה חישובית, בפרט אני עוסק כעת במחקרים בתחומים הבאים: * מידול גיאומטרי של הראייה האנושית - מעקב אחרי תנועת עיניים. * מודלי התפשטות של שידור אלחוטי בתדרים גבוהים 2-60 GHz בתוך מבנים ובאטמוספרה. * זיהוי וחיזוי פקקי תנועה, ומידול של התנהגות רשתות זרימה של תנועת רכבים. * פיתוח שיטות להנחיית עיוורים ע"י רכישה ותרגום הסביבה הגיאומטרית. * אלגוריתמים שונים עבור מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS). פרויקטי מחקר פעילים: * מאגד מגנט ISRC לתקשורת קצרת טווח * מאגד מגנט RESCUE לפריסה מהירה של רשתות תקשורת בתרחישי אסון * מאגד מגנט NET-HD לייעול תעבורת סרטי HD ע"ג תשתית האינטרנט * רובוטים זעירים (מפא"ת): שיטות אלגוריתמיות להתמצאות וניווט מידע נוסף על המחקרים שלי ניתן למצוא באתר המעבדה לקינמאטיקה וגיאומטריה חישובית K&CG lab: http://www.ariel.ac.il/projects/kcg

צור קשר

טלפונים/מיקומים

טלפון
פלאפון
טלפון במשרד
בניין
מיקום
שעות קבלה
054-7740272
5
מעבדת KCG 5.2.11צור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס