Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם אביאלי הילה
מחלקה חוג לקרימינולוגיה
דואר אלקטרוני
דרגה אקדמית מרצה
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/criminology/
קורות חיים קורות חיים

השכלה


Ph.D.
בר אילן - קרימינולוגיה - - ישראל
M.A.
בר אילן - קרימינולוגיה - - ישראל
M.A.
חיפה - בית ספר לעבודה סוציאלית - - ישראל
B.A.
בר אילן - קרימינולוגיה סוציולוגיה ואנתרופוליה - - ישראל

תחומי העניין המחקריים

עבריינות וגרונטולוגיה, עבריינות ונכויות, עברות מחשב

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס