Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם צבי ליזה
מחלקה חוג לקרימינולוגיה
דואר אלקטרוני
דרגה אקדמית מרצה
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/criminology

השכלה


Ph.D.
2013 בר אילן - קרימינולוגיה - -
M.A.
2008 בר אילן - קרימינולוגיה קלינית - -
M.A.
2004 בר אילן - מדעי החברה - -

תחומי העניין המחקריים

תחומי עניין ומחקר: פוליגרף ואבחון פסיכופיזיולוגי; הטיות בשיקול דעת שיפוטי; פסיכופתולוגיה של האישיות ובריאות נפשית; עבריינות מין וסטיות מיניות; שימוש בסמים; עבריינות נוער

צור קשר

טלפונים/מיקומים

טלפון
פלאפון
טלפון במשרד
054-7467087
בניין
מיקום
שעות
51
3.13


הערה: תחומי מחקר ועניין: שיטת הפוליגרף של פרטי החקירה המוכמנים ואבחון פסיכופיזיולוגי הטיות בהפעלת שיקול דעת שיפוטי עבריינות מין ופארפיליות פסיכופתולוגיה ובריאות נפשית שימוש בסמים עבריינות נוער


צור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס