Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם גולן גדי
מחלקה המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
תפקיד מנהלתי אחראי על הכרה בלימודים קודמים.
דרגה אקדמית פרופ' חבר
קישורים נוספים

השכלה


Ph.D.
1986-1990 אוניברסיטת תל אביב - הנדסת חשמל אלקטרוניקה - תל אביב - ישראל
M.Sc.
1982-1986 אוניברסיטת תל אביב - הנדסת חשמל אלקטרוניקה - תל אביב - ישראל
B.Sc.
1979-1982 טכניון, חיפה - הנדסת חשמל אלקטרוניקה - חיפה - ישראל

תחומי העניין המחקריים

1. מיקרואלקטרוניקה ושכבות דקות 2. תאים פוטו-וולטאים, תאי שמש 3. רשת חכמה - Smart Grid 4. פיסיקת מצב מוצק - מוליכים למחצה. 5. התקני מוליכים למחצה ומיקרואלקטרוניקה

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס