Ariel University Logo

מידע כללי


שם ד"ר יואב ברגמן
מחלקה בית הספר לעבודה סוציאלית
דואר אלקטרוני
כתובת אתר אישי http://www.ariel.ac.il/socialwork-ba/

תחומי העניין המחקריים

הפסיכולוגיה של הזיקנה, עמדות כלפי זקנים, תפישות סובייקטיביות של הזדקנות ומוות, יחסים בין-תרבותיים בקבוצות מיעוט בישראל

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס