Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם נאור דן
מחלקה המחלקה ללימודי המזרח התיכון
החוג למדעי המדינה
דואר אלקטרוני
דרגה אקדמית מרצה
כתובת אתר אישי https://ariel.academia.edu/DanNaor

השכלה


Ph.D.
2011 אוניברסיטת בר אילן - לימודי המזרח התיכון - רמת גן - ישראל

תחומי העניין המחקריים

היסטוריה לבנונית, החברה הלבנונית, מיתוסים פוליטיים בחברה הלבנונית, יחסי ישראל ולבנון, יחסי סוריה ולבנון.

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס