Ariel University Logo

מידע כללי


שם טאוב אמיתי
מחלקה המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים
דואר אלקטרוני
דרגה אקדמית מורה בכיר

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס