Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם ד"ר יואל מרציאנו
מחלקה המחלקה למורשת ישראל
דואר אלקטרוני
כתובת אתר אישי https://www.ariel.ac.il/wp/js/
קישורים נוספים https://ariel.academia.edu/YoelMarciano
ORCID : https://orcid.org/0000-0003-0281-7893

השכלה


Ph.D.
2010 האוניברסיטה העברית בירושלים - היסטוריה של עם ישראל - ירושלים - ישראל

תחומי העניין המחקריים

אני חוקר את יהודי ספרד במוצאי ימי הביניים (במאות הארבע-עשרה והחמש-עשרה) ואת הפזורה ספרדית במאה השש-עשרה. לאחרונה התפרסם ספרי "חכמי ספרד בעין הסערה - תורה והנהגה במוצאי ימי הביניים" (ירושלים, מוסד ביאליק, 2019). הספר עוסק בלימוד תורה והנהגת הקהילות  בין פרעות קנ"א (1391) ועד לגירוש ספרד בשנת רנ"ב (1492). דגש מיוחד ניתן לתחום החינוך ודרכי הלימוד בתקופה זו - בה עוצבה סופית מורשת יהודי ספרד, כפי שהיא נגלית אצל צאצאי המגורשים בפזורה הספרדית.

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס