Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם פרופ' מנחם בן-עזרא
מחלקה בית הספר לעבודה סוציאלית
תפקיד מנהלתי ראש בית הספר לעבודה סוציאלית
דואר אלקטרוני
כתובת אתר אישי https://www.ariel.ac.il/wp/socialwork/
קורות חיים קורות חיים
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-7890-2069

השכלה


Ph.D.
2007 אוניברסיטת תל אביב - פסיכולוגיה - תל אביב - ישראל
M.A.
2001 אוניברסיטת תל אביב - פסיכולוגיה - תל אביב - ישראל
B.A.
1993 האוניברסיטה הפתוחה - פסיכולוגיה - תל אביב - ישראל

תחומי העניין המחקריים

תחומי המחקר: טראומות נפשיות, אפידמיולוגיה פסיכיאטרית, חקר ההיסטוריה של הטראומה הנפשית.

צור קשר

טלפונים/מיקומים

טלפון
פלאפון
טלפון במשרד
בניין
מיקום
שעות קבלה
51
51.1.27
בתיאום מול מזכירת בית הספר בטלפון 039066360


הערה: סטודנטים המבקשים לפנות לפרופ' בן עזרא כראש בית הספר לעבודה סוציאלית מתבקשים להפנות מכתב דרך מייל headsw@ariel.ac.il.


צור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס