מחשבים
מערכות מידע
תמיכת ערב - סטודנטים ומרצים מר אלעד חריטן 03-6453-145  
ראש מנהל מערכות מידע מר אלעד ינקוביץ 03-9758-999  
ראש מדור תמיכה ויישום גב' רות גמבום 03-9758-999  
ראש צוות מכלול ומערכות מנהליות גב' אירינה בבושקין 03-9758-999  
מיישמת מכלול ומערכות מנהליות גב' שני קריביאן 03-9066-383  
מיישמת מכלול ומערכות מנהליות גב' אלנה קרסיקוב 03-6453-146  
מיישמת מכלול ומערכות מנהליות גב' נסטיה קוזמינסקי 03-9076-540  
ראש צוות פריוריטי ומערכות מנהליות גב' רויטל לוי 03-9758-944  
מיישמת פריוריטי ומערכות מנהליות גב' ליטל רז אוסמו 03-6453-118  
מיישמת פריוריטי ומערכות מנהליות גב' סיון ישרוף 03-9066-331  
מיישמת פריוריטי ומערכות מנהליות גב' מוריה סיני 074-7233-015  
ראש מדור יישומי אינטרנט מר שמעון מלצר 03-9758-999 054-2454-504
מיישמת יישומי אינטרנט גב' אנה פרבר 03-9755-892  
וובמאסטר גב נאורה מסיקה 03-9066-106  
מנהל איכות ובדיקות תוכנה גב' אורטל דיטור 074-7233-014  
ראש מדור הוראה מתוקשבת גב' סיבה גריל 03-9371-488  
פקס   03-9068-904