נוהל הגשת פטורים למועצת השמאים

הדפסה

 

נוהל הגשת בקשה לפטור מבחינות מועצת השמאים

 כחלק מייחודיות לימודי השמאות באוניברסיטת אריאל בשומרון, ניתן להגיש בקשה לפטור מהבחינות המוקדמות של מועצת השמאים, על סמך התוכן הלימודי הנרחב הנלמד באוניברסיטה , אשר תואם את התוכן הלימודי של בחינות המועצה.

 

 יש לציין כי את הפטור הסטודנט מבקש ממועצת השמאים, היחידה ללימודי שמאות אינה נותנת את הפטור בפועל.

  לידיעתכם, הגשת בקשה לפטור ממועצת השמאים כרוכה בתשלום. התשלום הינו עבור הגשת כל פטור בנפרד.

 

סטודנטים שהחלו את לימודי השמאות החל משנה"ל תשע"ח ואילך - הבקשה לפטור מהבחינות המוקדמות של מועצת השמאים תעשה בסיום תוכנית הלימודים באופן מרוכז.

 

השלבים להגשת הבקשה לפטור לסטודנטים ותיקים (שהחלו את לימודי השמאות לפני תשע"ח):

הגשת  הפטורים למועצת השמאים תתאפשר על ידם עד לתאריך ה 28.06.18 בלבד. מעבר לתאריך זה, הפטורים לא יאושרו ע"י מועצת השמאים.

1. על הסטודנט להגיש בקשה לפטור , רק לאחר קבלת הציון בבחינה.

2. על  הסטודנט  להדפיס את המסמכים הבאים:

    א.  גיליון הציונים (גליון ציונים של היחידה לשמאות ובמידה ומגישים בקשה לפטור על קורסי הכלכלה, יש להדפיס גם גליון ציונים של כלכלה).

         * נא ראה הערה למטה

    ב.  סילבוסים של כל קורס בנפרד. (את הסילבוסים יש להדפיס מהמודל הנמצא במידע האישי - לא ניתן

         להדפיס סילבוסים במזכירות היחידה ללימודי השמאות).

    ג.   אישור לימודים של אותה שנה בה נלמדו הקורסים עליהם הסטודנט מבקש להגיש את הפטור

* יש להחתים את מסמכים אלו בחתימה וחותמת ע"פ הפירוט הבא:

קורסים שנלמדו במחלקה לשמאות, יש להחתים את מזכירות המחלקה לשמאות.

קורסים שנלמדו במסגרת התואר באוניברסיטת אריאל (כגון כלכלה, הנדסה, ארכיטקטורה), יש להחתים את מזכירות המחלקה בה למדתם.

קורסים שנלמדו במסגרת התואר במוסד אחר, יש להחתים את המחלקה במוסד בו למדתם.

 

הדפסת גליון הציונים:

 סטודנט הלומד לתואר ראשון באוניברסיטה ידפיס:

א. דרך מסלול התואר  - את העמוד הראשון  בגליון הציונים של השנה בה החל ללמוד את התואר. יש לשים לב כי במטרה מצויין "תואר ראשון B.A".

ב. דרך מסלול שמאות  - את השנים הרלוונטיות בגליון הציונים שבהם מופיעים הקורסים עבורם מגיש פטור למועצת השמאים.

toar rishon   

 

סטודנט הלומד לימודי שמאות בלבד : יש לשים לב כי בגיליון הציונים מצויינת המטרה: "צבירת נקודות לתואר".

במידה ומצויין במטרה "תעודה", יש לפנות למחלקה אשר תדפיס לסטודנט גליון ציונים תקין.

zvira letoar

 

3. על הסטודנט לבדוק שיש התאמה מלאה בין גיליון הציונים והסילבוס:

    במספר הקורס, שם הקורס, שם המרצה, והשנה בה נלמד הקורס.

 

4. הבקשה למועצת השמאים צריכה לכלול:

גליון ציונים ,סילבוסים, אישור לימודים וכן אישור תשלום עבור הבקשה לפטורים מאתר מועצת השמאים.

 בפניה ראשונה לפתיחת תיק במועצת השמאים, חובה לצרף צילום ת.ז.

 

שימו לב, ישנם מספר קורסים אשר במועצת השמאים נחשבים למבחן אחד ובתוכנית הלימודים של המחלקה הם נלמדים  כקורסים מפוצלים, יש להגיש בקשה לפטור על פי שם הבחינה במועצה:

הבחינה במועצת השמאים  הבחינה במסגרת הלימודים ביחידה ללימודי השמאות
דינים

1. דיני מקרקעין

2. דינים א'

3. דינים ב'

4. דיני רכישה לצרכי ציבור

דיני תכנון ובניה חלק א

 יסודות התכנון העירוני

דיני תכנון ובניה חלק ב 

1.דיני תכנון עירוני א'

2.דיני תכנון עירוני ב'

חשבונאות

1. יסודות החשבונאות 2. ניתוח דוחות כספיים או יסודות החשבונאות א' +יסודות החשבונאות ב'

סטטיסטיקה

1. סטטיסטיקה א' 

2. סטטיסטיקה ב'

יסודות הכלכלה חלק א

1. מבוא לכלכלה מיקרו

2. מבוא לכלכלה מאקרו 

יסודות הכלכלה חלק ב

 כלכלה עירונית

 

5. על הסטודנט לשלוח את הבקשה ישירות למועצת השמאים בדואר רשום או בדואר 24 או ידנית במשרדי המועצה.

    [כתובת למשלוח: בית התאומים, רח' כנפי נשרים 15, גבעת שאול, ירושלים, ת.ד: 34445, מיקוד: 9134302]

 

 לאתר מועצת השמאים לחץ כאן

 

 

 

 

עדכון אחרון ב-שני, 02 יולי 2018 16:29