מערכת שעות

הדפסה

 

מערכות לימוד לשנה"ל תשע"ח ותשע"ט

סטודנטים יקרים שלום,

אנו שמחים לפתוח את הרישום לשנה"ל תשע"ח.

ישנן שתי תוכניות לימוד בלימודי השמאות :

1. תוכנית לימוד לסטודנטים הלומדים שמאות במקביל ללימודי השנה השניה והשלישית של התואר בכלכלה באוניברסיטת אריאל.

    מערכת השעות הינה מערכת מובנת ולא ניתן לשנות את ימי ושעות הלימוד.

 2. תוכנית לימוד לכל הסטודנטים האחרים (סטודנטים ממחלקות אחרות, סטודנטים מן החוץ ועוד).

     מערכת השעות מאפשרת לסטודנט לבחור את הקורסים אותם הוא מעוניין ללמוד בכל שנה.

  • אין לימודי ערב ואין לימודי קיץ.
  • יש להירשם לשני הסמסטרים .
  • הבחינה של מועצת השמאים בדינים כוללת ארבעה קורסים: דיני חיובים ודיני תאגידים, משפט אזרחי, רכישה לצרכי ציבור ודיני מקרקעין.
  • הבחינה של מועצת השמאים בדיני תכנון ובניה כוללת את הקורס דיני תכנון ובניה א' ודיני תכנון ובניה  ב'.
  • הקורס דיני תכנון ובניה א' הינו קדם לקורסים: דיני תכנון ובניה ב', מבוא לתורת השמאות ורכישה לצרכי ציבור- לא  ניתן ללמוד קורס זה במקביל  עם הקורסים הללו.
  • הקורס מבוא לתורת השמאות הינו קדם לקורס גישות ועקרונות בשומת מקרקעין ולא ניתן ללמוד קורסים אלו במקביל .
  • הקורס במימון הינו קדם לקורס מבוא לתורת השמאות.
  • הקורס מבוא לכלכלה מיקרו הינו קדם לקורס כלכלה עירונית.

 

סטודנט/ית יקר/ה,

על מנת ליעל את תהליך הרישום , אנא קרא/י את ההוראות

המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכת השעות עד תחילת הסמסטר .

 

מערכת השעות לתשע"ט:

לסטודנטים הלומדים  שמאות מקרקעין במקביל  ללימודי כלכלה באוניברסיטה

arrow rtl שמאות שנה א'  arrow rtl שמאות שנה ב'

 

לסטודנטים הלומדים במסלול שמאות מקרקעין

arrow rtl שמאות מקרקעין

 

מערכת השעות לתשע"ח:

 

לסטודנטים הלומדים  שמאות מקרקעין במקביל  ללימודי כלכלה באוניברסיטה

arrow rtl שמאות שנה א'  arrow rtl שמאות שנה ב'

 

לסטודנטים הלומדים במסלול שמאות מקרקעין

מערכת השעות אינה כוללת את הקורסים :מבוא לכלכלה מיקרו, מבוא לכלכלה מאקרו, סטטיסטיקה, יסודות החשבונאות ויסודות המימון.

סטודנטים שלא למדו במסגרת התואר קורסים אלו, יפנו למחלקה לשמאות לשם רישום.

arrow rtl שמאות מקרקעין

 

עדכון אחרון ב-שני, 17 ספטמבר 2018 09:07