Scientific Publications

הדפסה

 

רשימת פרסומים מדעיים

 

אנו מתכבדים להציג בזאת את רשימת הפרסומים המדעיים פרי עטם של חוקרי אוניברסיטת אריאל שבשומרון.

רשימה זו היא בבחינת חלון ראווה למחקר האקדמי הנרחב והאיכותי הנערך באוניברסיטה לאורך השנים.

המחקרים באוניברסיטת אריאל ממומנים ע"י מקורות שונים, לאומיים ובינלאומיים גם יחד,

לרבות משרד המדע והטכנולוגיה, משרד הביטחון, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ואחרים.

היקף הפעילות שלנו גדל באופן עקבי וכולל שיתופי פעולה עם חוקרים מהמוסדות המובילים בעולם.

אנו מזמינים אתכם להתרשם מהפעילות המחקרית הענפה של החוקרים שלנו.

ברצוננו  להודות להם על מאמציהם המתמשכים ולעודד אותם להמשיך לחקור תוך חתירה למצוינות מדעית.

 

List of Scientific Publications 2016

List of Scientific Publications 2015

List of Sientific Publications 2014

List of Sientific Publications 2012-2013

 

 

          פרופ' אלברט פנחסוב                                                 מר דני חרדון 

            סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח                                  מנהל הרשות למחקר ופיתוח

 

 

עדכון אחרון ב-ראשון, 25 פברואר 2018 11:26