מידע לחוקר

הדפסה
מאגרי מידע של כתבי עת שפיטים קרן קשרי מדע פורטל הרשות למחקר ופיתוח אפשרויות מימון - קרנות חיצוניות
למי פונים? מדידת תפוקות מחקריות הנחיות והדרכות אפשרויות מימון - קרנות פנימיות

 

pic 1

 

 

עדכון אחרון ב-שני, 04 אפריל 2016 12:12