חברה

הדפסה

logo mop

חברה


 

 

 
 

מחקר

המחלקה למדעי החברה במו"פ האזורי מעודדת ביצוע מחקרים במגוון רחב של תחומי ידע: סוציולוגיה, פסיכולוגיה, גאוגרפיה תרבותית, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, כלכלה ושיווק, היסטוריה התיישבותית וארכאולוגיה, מדעי המדינה ותכנון אזורי. כל המחקרים מתייחסים לאוכלוסיית האזור, לפעילות החברתית, התרבותית והפוליטית ולשירותים המוניציפליים הניתנים בו. המטרה היא ליצור מסד נתונים רחב ככל האפשר בכל הקשור לחקר אוכלוסיית האזור על גווניה ומאפייניה הייחודיות ולעמוד על ההבדלים בינה לבין קבוצות אוכלוסייה המתגוררות באזורים אחרים בארץ מבחינת צרכים, התנהגות ועמדות כלפי האזור.

דגש מיוחד ניתן לעידוד מחקרים יישומיים ולסקרי עמדות ודעת קהל המוזמנים על ידי הרשויות המוניציפליות וגופים אחרים הפועלים בו, לשם קידום רווחת התושבים ושביעות רצונם, שיפור השירותים והמערכות הארגוניות הפועלות באזור ופיתוח מושכל של היישובים הקהילתיים והעירוניים. חוקרי מדעי החברה מנחים עבודות תזה לתואר שני ושלישי הקשורים בחקר האזור.

רשימה חלקית של מחקרים וסקרים יישומיים:

  • הכנת תכנית חומש לפיתוח היישובים הקהילתיים במועצה האזורית שומרון
  • בחינת מיומנות דמוקרטית בקרב קבוצות פריפריה
  • בחינת שביעות רצון משירותי הרשות המוניציפלית
  • סקר דעת קהל לגבי ערוצי תקשורת מועדפים בקרב התושבים
  • בחינת החוסן הקהילתי ביישובים קהילתיים
  • בחינת איכות החיים של ילדים ונוער, יכולת התמודדות עם קשיים ובעיות והקשר למקום המגורים
  • בדיקת אפקטיביות של כפרי סטודנטים ליצירת זהות מקום
  • בחינת עמדות תושבי ישראל על ההתיישבות והמתיישבים באזור

לצפייה במחקרים בתחום החברה לחץ כאן - מחקרים

ימי עיון, כנסים, קורסים וסיורים

הנגשת המידע לקהל מתאפשרת באמצעות ארגון ימי עיון, כנסים שנתיים קורסים ממוקדים על האזור וכן סיורים.

 

 פרסומים ודוחות מחקר

מדי שנה יוצא לאור הספר "מחקרי יהודה ושומרון" בעריכת פרופ' מרים ביליג, הכולל את המחקרים שהוצגו בכנס יהודה ושומרון. ניתן לרכוש אותו במשרדי המו"פ האזורי  שומרון ובקעת הירדן.

הספר כולל שלושה שערים, המייצגים מחקרים מדיסציפלינות שונות העוסקים בחקר אזור יהודה ושומרון ובקעת הירדן: בשער הראשון מחקרים בתחומי מקרא, ארכאולוגיה והיסטוריה. בשער השני מחקרים בנושאי תרבות, חברה ופוליטיקה, והשער השלישי כולל מחקרים בתחומי סביבה, טבע וחקלאות. המאמרים עוברים שיפוט קפדני על ידי שני קוראים מומחים בנושא הנחקר.

להנחיות להגשת מאמר לספר "מחקרי יהודה ושומרון" לחץ כאן -

הגשת מאמר לספר "מחקרי יהודה ושומרון"

 

המו"פ שותף בהוצאת הקובץ השנתי "במעבה ההר - מחקרי הר אפרים ובנימין" בעריכת אהרן טבגר, פרופ' זהר עמר ופרופ' מרים ביליג העוסק בחקר אזור הר אפרים וסביבתו. להנחיות להגשת מאמר לקובץ "במעבה ההר" לחצו כאן -

הגשת מאמר לקובץ "במעבה ההר"

 
עדכון אחרון ב-רביעי, 12 מרץ 2014 16:23