נהלי מנהל טכנולוגיות

הדפסה

נוהל מבנה ארגוני והגדרת תפקידים

 

 

נוהל הזמנת עבודה מנהל טכנולוגיות

 

 

הוראת עבודה הזמנת שירותי תשתיות במנהל טכנולוגיות

 

 

נוהל רכש מדעי

 

 

הוראת עבודה רכש מדעי

עדכון אחרון ב-שני, 29 פברואר 2016 15:39