נהלי מנהל טכנולוגיות

הדפסה

נוהל מבנה ארגוני והגדרת תפקידים

 

 

נוהל הזמנת עבודה מנהל טכנולוגיות

 

 

הוראת עבודה הזמנת שירותי תשתיות במנהל טכנולוגיות

 

 

נוהל רכש מדעי

 

 

נוהל רכש ישיר

 

 

הוראת עבודה רכש מדעי

עדכון אחרון ב-חמישי, 03 מאי 2018 08:50