מבוא לתכנות ב ++C

דר' דרור טובי

שיעור ראשון שיעור שני שיעור שלישי
שיעור רביעי שיעור חמישי ביבליוגרפיה
מבחן לדוגמא    

שעור 1 (מבוא)

נושאי השיעור :

מצגת שעור ראשון

תרגול עצמי


שעור 2: משפטי בקרה ולולאות

נושאי השיעור :

מצגת שעור שני

תרגול עצמי

שעור 3: פונקציות

נושאי השיעור :

מצגת שיעור שלישי

תרגול עצמי

שעור 4: מערכים

נושאי השיעור :

מצגת שעור רביעי

תרגול עצמי

 

שעור 5: קלט פלט וקבצים

נושא השיעור:

מצגת שיעור חמישי

תרגול עצמי

 

ביבליוגרפיה

C++ How to Program,  Harvey M. Deitel and Paul J. Deitel, both from Deitel & Associates, Inc.
 

מבחן לדוגמא

מבחן

נספח בחינה