מבוא לתכנות ב Java

דר' דרור טובי

שיעור ראשון שיעור שני שיעור שלישי
שיעור רביעי שיעור חמישי שיעור שישי
שיעור שביעי ביבליוגרפיה מבחן לדוגמא

שעור 1 (מבוא)

נושאי השיעור :

הנחיות להתקנה ושימוש בסביבת העבודה Eclipse

מצגת שעור ראשון

דפי עזר שעור ראשון

תרגול עצמי


שעור 2: משתנים

נושאי השיעור :

מצגת שעור שני

דפי עזר שעור שני

תרגול עצמי

שעור 3: משפטי בקרה ולולאות

נושאי השיעור :

מצגת שיעור שלישי

דפי עזר שיעור שלישי

תרגול עצמי

שעור 4: מערכים

נושאי השיעור :

מצגת שעור רביעי

דפי עזר שיעור רביעי

תרגול עצמי

 

שעור 5: קלט ופלט

נושא השיעור: קלט ופלט סטנדרטי

את הספריות StdIn ו Stdout ניתן להוריד מאתר הספר   Introduction to Programming in Java by Sedgewick and Wayne

מצגת שיעור חמישי

דפי עזר שיעור חמישי

תרגול עצמי

 

שעור 6: פונקציות

נושא השיעור:

מצגת שיעור שישי

דפי עזר שיעור שישי

תרגול עצמי

 

שעור 7: אובייקטים

נושא השיעור: בנית אובייקטים

מצגת שיעור שביעי

דפי עזר שיעור שביעי

ביבליוגרפיה

Introduction to Programming in Java by Robert Sedgewick and Kevin Wayne.

 

מבחן לדוגמא

מבחן

נספח בחינה