אתר קידום שוויון מגדרי באקדמיה - אוניברסיטת אריאל

הדפסה

פרופסור רות בירק

קידום שיוון מגדרי הוגדר כיעד ראשון במעלה באקדמיה הישראלית.

סקרים מראים שבאוניברסיטאות בארץ ובעולם קיים פער מגדרי, ושלמרות שנשים מהוות יותר מ-50% מבוגרי תואר שלישי, קיים תת-ייצוג שלהן ככל שעולים בסולם האקדמי.  הסיבות והחסמים לתופעה זו רבים ומגוונים וכוללים, בין השאר, חשיפה חלקית לאפשרויות קידום אקדמי, קושי בשילוב חיי משפחה ואקדמיה וחוסר מודעות ונגישות למידע לגבי מסלולי הקידום, בעיקר בשלבים הראשונים. בעקבות מצב זה והכרה בחשיבות קידום שיוון מגדרי באקדמיה בישראל, הוקמה על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) וועדה שפרסמה את מסקנותיה לאחרונה והמליצה על שורת צעדים לקידום השתלבותן של נשים במוסדות להשכלה גבוהה.

להמשך קריאה אנא לחץ כאן

חברות סגל באוניברסיטת אריאל

יש לדפדף בעזרת החצים

 
עדכון אחרון ב-רביעי, 15 פברואר 2017 15:24