לוחות זמנים

הדפסה
 

לוח זמנים אקדמי לשנה"ל תשע"ט 2019 - 2018

יום ראשון ללימודים יום א', ה' בחשון, תשע"ט 14/10/18
בחירות לרשויות מקומיות ומועצות אזוריות – יום שבתון יום ג', כ"א בחשוון, תשע"ט 30/10/18
יום אחרון ללימודים בסמסטר א' יום ו', ה' בשבט, תשע"ט 11/01/19
יום השלמה יום א', ז' בשבט, תשע"ט 13/01/19
מעדי בחינות סמסטר א' מועדי א' 10/02/19- 14/01/19
מועדי ב' 25/02/19- 11/02/19
יום ראשון ללימודים בסמסטר ב' יום ג', כ"א באדר א', תשע"ט 26/02/19
חופשת פורים מיום ד', י"ג באדר ב' תשע"ט
ועד יום ו', ט"ו באדר ב' תשע"ט
22/03/19– 20/03/19
בחירות לכנסת העשרים ואחת יום ג', ד' בניסן תשע"ט 09/04/19
חופשת פסח

מיום ה', י"ג בניסן, תשע"ט

ועד יום ו', כ"א בניסן, תשע"ט

26/04/19– 18/04/19
חידוש לימודים יום א', כ"ג בניסן, תשע"ט 28/04/19
יום הזיכרון ויום העצמאות

מיום ד', ג' באייר, תשע"ט

ועד יום ה', ד' באייר, תשע"ט

9/05/19 – 8/05/19
יום הסטודנט

יום ג', כ"ג באייר, תשע"ט

28/05/19
חג שבועות יום א', ו' בסיוון, תשע"ט 9/06/19
יומי השלמה

מיום ב', ז' בסיוון, תשע"ט

ועד יום ג', ח' בסיוון, תשע"ט

11/06/19 – 10/06/19
יום אחרון ללימודים בסמסטר ב'

יום ו', י"א בסיוון, תשע"ט

14/06/19
מועדי בחינות סמסטר ב'

מועדי א' 12/07/19– 16/06/19
מועדי ב' 02/08/19– 14/07/19

יום ראשון ללימודים בקורסי הקיץ יום א' י"א בתמוז, תשע"ט 14/07/19
צום ט' באב יום א',י' אב תשע"ט, לא יתקיימו לימודים 11/08/19
יום אחרון ללימודים בקורסי הקיץ יום א', ח' באלול, תשע"ט 08/09/19
מועדי בחינות סמסטר קיץ מועד א' 27/09/19 – 10/09/19
מועד ב' 25/10/19 – 03/10/19
יום ראשון ללימודים לשנה"ל תש"פ יום א, כ"ח בתשרי, תש"פ 27/10/19

asterisk הערות

 • יום שבתון -בחירות לרשויות מקומיות ומועצות אזוריות  השלמת המפגשים ליום זה יתקיימו ביום ההשלמה, יום א', ז' בשבט, תשע"ט, 13/01/19
 • בימי החנוכה - יופסקו הלימודים בין השעות 16:45 עד 17:15 לצורך הדלקת נרות משותפת באוניברסיטה. לאחר מכן, הלימודים יימשכו כרגיל.

 • יום שבתון -בחירות לכנסת העשרים ואחת – השלמת המפגשים ליום זה יתקיימו בימי ההשלמה, מיום ב', ז' בסיוון, תשע"ט ועד יום ג', ח' בסיוון תשע"ט, 10-11/06/19
 • בערב יום הזיכרון לשואה - יום ד', כ"ו בניסן תשע"ט 01/05/19, ייפסקו הלימודים בשעה 18:30.

 • ביום הזיכרון לשואה ולגבורה - יום ה', כ"ז בניסן תשע"ט 02/05/19, בשעות 09:45 - 10:30 תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.

 • בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - יום ג', ב' אייר תשע"ט 07/05/19, משעה 10:30 עד 11:15 תתקיים עצרת זיכרון. ביום זה הלימודים יסתיימו בשעה 18:30.

 • ערב יום הסטודנט – יום ב', כ"ב אייר תשע"ט 27/05/19, הלימודים יסתיימו בשעה 17:00.

 • מועדי החגים של העדות השונות לשנה"ל תשע"ט

*האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לוח זמנים זה לפי שיקול דעתה.

פריסת מפגשים לשנה"ל תשע"ט

 • סמסטר א' arrow rtl green יומי א' - ב' -> 13, יום ג' -> 12 + יום השלמה, יומי ד' - ו' -> 13
 • סמסטר ב' arrow rtl green יומי א' - ב' -> 13, יום ג' -> 12 + ימי השלמה ,יומי ד' - ה' -> 12 + יום השלמה, יום ו' -> 13
 • סמסטר ק' arrow rtl green ימי א' - ו' -> 8

 

 

 

עדכון אחרון ב-חמישי, 28 פברואר 2019 09:30