טפסים בשימוש המזכירות האקדמית

הדפסה

סטודנט יקר, לנוחיותך מצורפים הטפסים שיעמדו לרשותך במשך לימודיך לתואר.

הגשת בקשות פטור מלימודים

לטופס הכרה בקורסים אקדמיים מאוניברסיטת אריאל- 

לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

לטופס בקשת פטורים על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר/ הנדסאים- לחץ כאן

 

לקראת סיום התואר

לטופס וויתור סודיות לעניין אישור לימודים וזכאות לתואר- לחץ כאן

לטופס אישור העברת דיפלומה בדואר רשום- לחץ כאן

לטופס בקשה לאישור סיום הלימודים וזכאות לתואר (טופס טיולים) - לחץ כאן

 

כללי

לאישור על שינוי שם המוסד לאוניברסיטת אריאל בשומרון- לחץ כאן

 

בהצלחה!

עדכון אחרון ב-רביעי, 12 יולי 2017 15:05