חוקים, תקנונים ונהלים - סטודנטים

הדפסה

Rules icon

חוקים

 alt ארצי

 alt הגבלת עישון

 alt תקציר תקנון מניעת הטרדה מיניתpdf icon

 alt חוק למניעת הטרדה מיניתalt

 alt מל"ג

 alt חוק זכויות הסטודנטalt

 alt כללי המועצה להשכלה גבוהה - הריון ולידהalt

 alt כללי המועצה להשכלה גבוהה - מילואיםalt

Standards icon

תקנונים

 alt תקנוני סנאט לסטודנטים

 alt תקנון תואר ראשוןalt

 alt תקנון משמעת סטודנטיםalt

 alt תקנון נציב הקבילות לסטודנטים ולענייני קבלהalt

 alt תקנות לפעילות ציבורית ופוליטית

 alt תקנון בחינותalt

 alt תקנונים ללימודים מתקדמים

 alt תקנון לימודי תואר שניalt

Procedures icon

נהלים

 alt נהלים לסטודנטים

 alt בחינת כשירות אישית ללימודים אקדמייםalt

 alt הליך סגירת התואר

 alt נהלי הספריהalt

 alt נהלים ללימודים מתקדמים

 alt נוהל מלגת כניסה ללימודים מתקדמיםalt

 alt נוהל פרס מחקר בביה"ס ללימודים מתקדמיםalt

 alt נוהל הגשת מועמדות לסטודנט חוקרalt

 alt נוהל הגשת בקשה לעוזר מחקרalt

 alt הנחיית תלמידי מחקרalt

students hat

 

 

 

עדכון אחרון ב-ראשון, 29 אפריל 2018 09:34