מועדים נוספים ומיוחדים

הדפסה

הליך הפנייה למדור מעמד הסטודנט

הגשת הבקשות הינה מקוונת ונעשית אך ורק  באמצעות מערכת המידע האישי, לפירוט ההליך יש להיכנס לאופן הגשת הבקשה.

 

תקופות להגשת הבקשות

ישנן שלוש תקופות בהם ניתן להגיש בקשות, כאשר לכל תקופה יעוד שונה, ניתן להגיש בקשות רק בתקופה המתאימה לסוג הבקשה.

תאריכי פתיחת כל פורום מתעדכנים באתר.

להסבר אודות תקופות ההגשה ותאריכים.

 

 

תשובת המדור

החלטת המדור תישלח לסטודנט במערכת המידע האישי בהודעות אישיות.  בכל שלב ניתן להתעדכן בסטאטוס הבקשה בפורטל הסטודנט תחת "אפשרויות נוספות- בקשות וערעורים".

באחריות הסטודנט לעקוב אחר קבלת התשובה, לקרוא אותה בעיון ולפעול על פיה.

 

 

עדכון אחרון ב-ראשון, 28 ספטמבר 2014 15:02