מועדים נוספים ומיוחדים

הדפסה

הליך הפנייה למדור מעמד הסטודנט

הגשת הבקשות הינה מקוונת ונעשית אך ורק  באמצעות מערכת המידע האישי, לפירוט ההליך יש להיכנס לאופן הגשת הבקשה.

תקופות להגשת הבקשות

הגשת הבקשות הינה בהתאם לתקופות ההגשה המפורסמות. ניתן להגיש בקשות רק בתקופה המתאימה לסוג הבקשה.

תאריכי פתיחת כל פורום מתעדכנים באתר.

להסבר אודות תקופות ההגשה ותאריכים.

תשובת המדור

החלטת המדור תישלח לסטודנט במערכת המידע האישי בהודעות אישיות.  בכל שלב ניתן להתעדכן בסטאטוס הבקשה בפורטל הסטודנט תחת "אפשרויות נוספות- בקשות וערעורים".

באחריות הסטודנט לעקוב אחר קבלת התשובה, לקרוא אותה בעיון ולפעול על פיה.

 

 

עדכון אחרון ב-שני, 08 ינואר 2018 13:27