פטורים והכרה בלימודים קודמים- קורסי מורשת

הדפסה

סטודנטים נכבדים, שימו לב,

החל משנה"ל תשע"ה סמסטר א', בקשות לפטור מקורסי מורשת יטופלו ע"י מדור מעמד הסטודנט.

בקשות לפטורים בקורסים אחרים יש להפנות למחלקות, כפי שהיה עד כה.

 

 

הליך הפנייה למדור מעמד הסטודנט

הגשת הבקשות הינה מקוונת ונעשית אך ורק  באמצעות מערכת המידע האישי, לפירוט ההליך יש להיכנס לאופן הגשת הבקשה.

 

תשובת המדור

החלטת המדור תישלח לסטודנט במערכת המידע האישי בהודעות אישיות. בכל שלב ניתן להתעדכן בסטאטוס הבקשה בפורטל הסטודנט תחת "אפשרויות נוספות-בקשות וערעורים".

באחריות הסטודנט לעקוב אחר קבלת התשובה.

שימו לב - תשובות לבקשות שהוגשו וטרם טופלו יתקבלו לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ו.

 

מועדי הגשת בקשות

המועדים המיועדים להגשת בקשות יפורסמו עם תחילת שנה"ל האקדמית.

בלוז מועדי הגשת בקשות המפורסם באתר

 

שימו לב

כללי הזכאות לפטור עבור סטודנטים המתחילים לימודיהם בשנה"ל תשע"ו נמצאים בדיון ויפורסמו בהמשך.

כללי הזכאות המפורסמים להלן, רלוונטיים עבור סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ה וקודם לכן.

 

 

בהצלחה, שנת לימודים פוריה,

מדור מעמד הסטוודנט

עדכון אחרון ב-רביעי, 12 אוגוסט 2015 12:12