Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם ד"ר חן פרידברג
מחלקה המחלקה ללימודי המזרח התיכון
החוג למדעי המדינה
תפקיד מנהלתי רכזת החוג למדע המדינה
כתובת אתר אישי https://www.ariel.ac.il/wp/middle-east/
גוגל סקולאר https://scholar.google.co.il/citations?user=0SoUs8sAAAAJ&hl=iw
ORCID : https://orcid.org/0000-0001-9552-1084

השכלה


Ph.D.
2008 האוניברסיטה העברית - מדע המדינה - ירושלים - ישראל

תחומי העניין המחקריים

פוליטיקה השוואתית, היסטוריה פוליטית של ישראל, הכנסת ותפקודה, נשים בפוליטיקה

צור קשר

טלפונים/מיקומים

טלפון
פלאפון
טלפון במשרד
בניין
מיקום
שעות קבלה
03-9066244
55
55.2.9צור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס